Kostar det något?

Många gånger täcker värdet på kvarvarande lösöre i dödsboet kostnaderna för röjning och städning och ofta betalar vi er mellanskillnaden då vi anser att lösöret har ett högre värde än vad kostnaderna är.

Kontakta oss på 031 - 711 10 87