3. Städning

Slutligen har vi städningen, som vi utför enligt fastighetsägaren/värdens uppställda kriterier. Naturligtvis lämnar vi garanti på alla våra arbeten.

RUT avdrag används om kunden är berättigad till det.

Vill Ni själva utföra röjningen eller städningen går det naturligtvis också bra.

Vår önskan är att det skall vara så enkelt som möjligt för Er.

Kontakta oss på 0705-381087